Vremenska postaja Benedikt v Slov. Goricah

Nadmorska višina: 292m

instrument


Kaj merim?
  • Temperatura: opiše kako toplo ali kako hladno je nekaj. Za merjenje temperatura zraka uporabljam digitalni termometer, postavljen na višini 2m nad travnato površino v vremenski hiški.

  • Vlaga: predstavlja vodo, ki je v zraku v plinastem agregatnem stanju. Ko je vlage v zraku preveč, se začne kondenzirati v obliki kapljic (temperatura rosišča = temperatura zraka). Vlago merim na istem mestu in z isto napravo kot temperatura zraka.

  • Zračni tlak: povzroča ga teža zraka. Normalen zračni tlak znaša 1013 hPa. Značilen je splošni atmosferski tlak pri katerem nastajajo območja: (anticiklon = visok zračni tlak; ciklon = nizek zračni tlak). Senzor je vgrajen v konzolo vremenske postaje. Zračni tlak je preračunan na nadmorsko višino 292m
    od morskega nivoja.

  • Veter: naravno gibanje zraka zaradi porušenega razmerja med zračnima pritiskoma nad hladnim in toplim/segretim delom površja. »Naloga« vetrov je tako izenačiti porušeno razmerje. Uporabljam merilec hitrosti vetra z "žličkami" in merilec smeri vetra. Ko veter pride do merilcev se zažene v žličke,
    ki se zavrtijo in pošljejo podatke.


  • Dež: je vrsta padavin v tekočem stanju. Ko imajo dežne kaplje premer večji od 0.5 mm začnejo padati proti zemlji. Dežemer je na odprti površini, da lahko sprejme kar se da kapljic, čeprav se zaradi vetra, velikosti in oblike odprtine dežemera skozi katero pada dež pojavljajo pogreški. Najboljše je, če padajo padavine čim bolj ravno. Znotraj dežemerja je vagica z magnetom, ki se pri 0.3 mm padavin prekucne na drugo stran in pošlje električne impulze, ki potrdijo padavine.


Moja vremenska postaja ni del uradne meteorološke mreže ARSO. Vremenski podatki so izmerjeni natančno, vendar nimajo značaja uradnega podatka. Ne odgovarjam zaradi posledic mojih napovedi.

Izdelava spletne strani © Amadej Krepek, kontakt: krepekamadej@gmail.com